-

Tuesday, May 27, 2008

Kembang Tanjung Panineungan

(Ciptaan mang Koko, dikawihkeun munggaran ku Ida) (disalin ku : Danurwenda Wijayaputra)
Anaking jimat awaking Bssa ema mulung tanjung rebun-rebun di pakarangan nu remis keneh Harita keur kakandungan ku hidep.
Geus opat taun katukang ema nyipta mulung bentang nu marulang peuting tadi, Bentang seungit ditiiran, pangangguran Anaking jimat awaking, Basa ema mulung tanjung rebun-rebun, bet henteu sangka aya nu datang ti gunung rek ngabejakeun bapa hidep


Nu opat poe teu mlang ngepung gunung pager bitis cenah tiwas peuting tadi, layona keur kadieukeun, dipulangkeun. Harita waktu layona geus datang, ema ceurik balilihan Ras ka hidep na Kandungan utun inji budak yatim, deudeuh teuing Harita waktu layon geus digotong, ema inget ieuh kana tanjung dikalungkeun na pasaran, kembang asih panganggeusan ieung ti duaan.
Anaking jimat awaking Lamun ema mulung TAnjung reujeung hidep, kasuatsuat nya pipikiran tapina kedalna teh ku hariring, hariring eling ku eling Kana tanjung nu dipulung Eh... kembang tanjung nu nyeungitan pakarangan, nu nyeungitan hate urang Panineungan.


Buzz It

Artikel yang Berkaitan

0 komentar:

-

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.