-

Wednesday, June 29, 2011

Mengenal Sejarah Aksara Sunda Bag 2

Sistem penulisan Aksara Sunda Baku

 Aksara Swara1. = a = é = i = o

2. = u = e = eu

b. Rarangkén di bawah huruf


1. panyuku, membuat vokal aksara Ngalagena dari [a] menjadi [u].
Contoh: = ka → = ku.

2. panyakra, menambah konsonan [r] di tengah suku kata.
Contoh: = ka → = kra.

3. panyiku, menambah konsonan [l] di akhir suku kata.
Contoh: = ka → = kla.

c. Rarangkén sejajar huruf


1. panéléng, membuat vokal aksara Ngalagena dari [a] menjadi [ɛ].
Contoh: = ka → = ké.

2. panolong, membuat vokal aksara Ngalagena dari [a] menjadi [ɔ].
Contoh: = ka → = ko.

3. pamingkal, menambah konsonan [j] di tengah suku kata.
Contoh: = ka → = kya.

4. pangwisad, menambah konsonan [h] di akhir suku kata.
Contoh: = ka → = kah.

5. patén atau pamaéh, meniadakan vokal pada suku kata.
Contoh: = ka → pamaeh = k.


Angka- = 1 = 2

- = 3 = 4

- = 5 = 6

- = 7 = 8

- = 9 = 0


Dalam teks, angka diapit oleh dua tanda pipa | ... |.
Contoh: || = 240


Tanda baca


Di masa sekarang, aksara Sunda menggunakan tanda baca Latin. Contohnya: koma, titik, titik koma, titik dua, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip, tanda kurung, tanda kurung siku, dsb.


Sumber


1. Juniarso Ridwan : Perda Kebudayaan yang Terkesan Chauvinistik, Pikiran Rakyat 4 Desember 2003.
2. Tedi Permadi : Aksara Sunda dan Soal Lainnya, Pikiran Rakyat 15 Februari 2004.
3. Atep Kurnia : Jasa Tuan Hola Buat Sunda, Kompas (Edisi Jawa Barat) 10 November 2007.
4. Djasepudin : Memasyarakatkan Aksara Sunda, Kompas (Edisi Jawa Barat) 07 April 2007
Buzz It

Artikel yang Berkaitan

0 komentar:

-

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.