-

Friday, April 01, 2011

Carita tengah poe..(sakadang beurit)

aya sakadang beurit anu sok ngarasa engap dadana, meh teu bisa ngarenghap kusabab sieun ku sakadang ucing. tukang sihir anu ningali sakadang beurit ngarasa karunya, terus dirobah kusihirna eta beurit jadi ucing.
tapi eta berurit anu geus jadi ucing jadi robah sieun ku anjing,
terus tukang sihir ngarobah deui eta ucing jadi anjing.
ayeuna eta anjing jadi sieun ku maung..
geus jadi maung, terus ganti deui kahariwang teh ku tukang moro
nya akhirna eta tukang sihir teh nyerah..
ngajadikeun deui sakadang beurit, dibalikkeun ka mimiti, bari nyarita...

"naon wae anu ku urang dilakukeun pikeun anjeun, moal bisa nulungan
sabab maneh ngabogaan hate sakadang beurit
.."

oleh Boedak Satepak
Buzz It

Artikel yang Berkaitan

0 komentar:

-

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.